Umowy zawierane przez podmioty biorące udział w transakcjach - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy zawierane przez podmioty biorące udział w transakcjach - wykład - strona 1 Umowy zawierane przez podmioty biorące udział w transakcjach - wykład - strona 2 Umowy zawierane przez podmioty biorące udział w transakcjach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Umowy zawierane przez podmioty biorące udział w transakcjach z użyciem kart płatniczych . W procesie zapłaty dokonywanym przy pomocy karty płatniczej zaangażowane są zazwyczaj cztery podmioty: system kart płatniczych, wydawca, akceptant oraz posiadacz karty. Wszystkie te podmioty powiązane są systemem wzajemnych umów cywilnoprawnych. Powiązania te ilustruje schemat 3.
Schemat 3. Umowy zawierane przez podmioty biorące udział w transakcjach z użyciem kart płatniczych. umowa o emisję kart płatniczych
umowa między wydawcą a akceptantem
umowa między posiadaczem karty a akceptantem
umowa o wydanie karty płatniczej
Źródło: J. Masiota, Elektroniczne instrumenty płatnicze , Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003, s.142.
2.2.1. Umowa między organizacją kart płatniczych a jej wydawcą (umowa o emisję kart) Umowa o emisję kart płatniczych jest umową nienazwaną. Oznacza to, że jej regulacja ustawowa jest uboższa w porównaniu z umowami nazwanymi, ponieważ brak jest dla niej norm szczegółowych
W literaturze dotyczącej kart płatniczych można spotkać się z interpretacjami, w myśl których umowę tą można zaliczyć do umów typu licencyjnego lub franchisingowego .
Zawarcie umowy o emisję kart, podobnie jak umowy licencyjnej, stwarza dla wydawcy (licencjonobiorcy) prawo do wykonywania opatentowanego wynalazku (w tym przypadku są to karty płatnicze), a licencjonodawca (sieć) nie może mu przeciwstawić roszczeń wynikających z prawa wyłączności. Generalnie poprzez tę umowę sieć zezwala i upoważnia wydawcę do wydawania jej kart. Podobnie jak umowa licencyjna, umowa o emisję wymaga zachowania formy szczególnej tj. formy pisemnej.
Do umowy franchisingowej upodabniają umowę o emisję kart podstawowe prawa wydawcy kart płatniczych i franchisingobiorcy. Należy do nich udostępnianie znaku towarowego (emblematu identyfikującego sieć) i przekazanie potrzebnej do działalności tzw. recepty sukcesu tj. know-how dotyczącego obrotu kartami płatniczymi. Ponadto wspólne obydwu umowom jest udzielenie zezwolenia na prowadzenie w ramach sieci emisji kart. Nie można jednak umowy o emisję zaliczyć do umów franchisingowych albowiem jej istotą nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, a jest to główna cecha umów franchisingowych. Prawa i obowiązki organizacji kart płatniczych Wspólnym obowiązkiem sieci kart płatniczych i wydawcy jest prowadzenie działań zmierzających do poszerzenia kręgów przedsiębiorców gotowych akceptować karty danej organizacji, gdyż leży to w interesie obydwu stron. Ponadto wspólny jest także obowiązek współpracy obydwu partnerów, nie tylko w początkowej fazie emisji kart, ale i w toku dalszego działania.


(…)

… w zasadzie do dwóch umów zanim zostanie wydana osobie zainteresowanej karta. Są to: umowa rachunku bankowego (bądź umowa kredytu w przypadku kart kredytowych) oraz umowa o wydanie karty płatniczej. Ze względu na zakres tematyczny tejże pracy zostanie omówiona jedynie druga z tych umów.
Umowa o wydanie karty płatniczej jest zawierana na podstawie ogólnych warunków umów. Warunki te są zazwyczaj wyłożone…
… jest w tym także prawo do korzystania z emblematu kart danego rodzaju np. emblemat VISA umieszcza się w prawym górnym rogu wszystkich kart tego systemu.
Wydawca nie ma jednak prawa do istotnego modyfikowania kart.
Istotnym prawem przysługującym wydawcom jest możliwość wydawania kart należących do konkurencyjnej sieci.
Wydawca ma prawo decydować o wysokości udzielonych kredytów dla osób ubiegających się o karty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz