Karty kredytowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karty kredytowe - wykład - strona 1 Karty kredytowe - wykład - strona 2 Karty kredytowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Karty kredytowe Sprzedaż na kredyt nie jest zjawiskiem nowym. Kiedyś jednak klient mógł korzystać z kredytu jedynie w sklepach, gdzie był znany i darzono go zaufaniem, czyli w ograniczonej ilości placówek. Karty kredytowe rozwiązały ten problem. Karty kredytowe nazywane są też funkcjonującymi na zasadzie „pay later”, czyli za dokonane transakcje posiadacz płaci później. Karty te wydawane są klientom posiadającym rachunek w danym banku oraz zdolność kredytową - czyli mającym stałe źródło dochodu, a także dobrą historię kredytową. Bank, wydając taką kartę wyznacza limit kredytowy, do wysokości którego można się zadłużyć przy posługiwaniu się kartą. Płatność uregulowana kartą kredytową może zatem przekraczać saldo rachunku bieżącego posiadacza. Jest to istota karty kredytowej i najważniejsza jej cech wyróżniająca ją spośród innych kart. Kredyt przyznany posiadaczowi karty jest przeważnie wyżej oprocentowany niż zwykły kredyt, co wynika z wyższych kosztów obsługi karty i kredytu z nią związanego. Najczęściej banki wymagają, aby posiadacz karty spłacał co miesiąc część kredytu np. 10%. Karty debetowe Karty debetowe nazywane są również funkcjonującymi na zasadzie „pay now”, gdyż kwota transakcji jest pobierana z rachunku posiadacza karty z dniem otrzymania przez bank danych o przeprowadzonej transakcji. Karty te wydawane są klientom banku na podstawie istniejącego rachunku (rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego lub rachunku bieżącego a'vista). Karty te nie dają w zasadzie możliwości kredytowych, jednak analogicznie do rozliczeń czekowych, posiadacz karty może nieznacznie przekroczyć saldo (najczęściej suma ta określona jest w umowie o wydanie karty). Zazwyczaj debet nie może przekroczyć pewnego czasu, często jest to tydzień lub dwa tygodnie, a po upływie tego okresu bank pobiera wysokie odsetki lub może zastrzec kartę albo zażądać jej zwrotu. Ponadto zdarza się, że karty te pełnią funkcję karty gwarancyjnej czeku. Posiadanie karty debetowej może łączyć się z obowiązkiem utrzymywania w banku tzw. kwoty gwarancyjnej w postaci zablokowanego wkładu terminowego, jednak banki starają się odchodzić od tego. Karty te mają mniejszy zasięg niż kredytowe, lecz istnieją też karty o zasięgu międzynarodowym np. VISA Elektron czy MasterCard Maestro. Karty obciążeniowe (typu „charge”) Odrębny typ kart płatniczych stanowi grupa kart wydawana przede wszystkim przez systemy klubowe (America Express, Diners Club) jako karty z odroczonym terminem płatności. Podstawową cechą, która odróżnia ten typ od kart kredytowych, jest zaciągnięcie kredytu wyłącznie kupieckiego, czyli odroczenie terminu płatności za nabyte towary i usługi. Banki nie naliczają jakichkolwiek dodatkowych prowizji od każdej dokonanej transakcji przy użyciu kart typu „charge”. Uiszczanie zaś wszelakich należności następuje pod koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie sporządzonego wykazu wydatków. Posiadacz karty płaci więc za zakupy dokonane na początku miesiąca rozrachunkowego dopiero na jego końcu, nie ponosząc dodatkowych opłat. Jeśli jednak posiadacz karty opóźni się z zapłatą, musi zapłacić odsetki znacznie przekraczające koszty zwykłego kredytu

(…)

…, gwarancyjne do czeków:
Karta bankomatowa jest wydawana do przez banki właścicielom lub współwłaścicielom rachunków bankowych. Kwota dostępna do wypłaty określana jest zwykle limitem dobowym. Okres ważności karty bankomatowej wynosi przeważnie dwa lata, a po jego upływie bank wydaje nowa kartę lub przedłuża ważność starej karty. Od innych rodzajów kart odróżnia je informacja znajdująca się na rewersie karty informująca, że karta nie jest ani płatniczą, ani gwarancyjną do czeków. Karty takie wydają:
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Krakowie (karta bankomatowa „Sezam”),
PKO B.P. (karta bankomatowa „PKO Ekspres”),
Bank Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie (karta bankomatowa „Bankomat”),
Bank Śląski w Katowicach,
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. w Poznaniu (karta bankomatowa „Polska Karta WBK”).
Zastosowanie kart…
… wyemitowanych kart płatniczych w 2002 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.kartyonline.net.
Można także wspomnieć o Identyfikacyjnych Kartach Magnetycznych, wydawanych przez niektóre banki np. Pekao S.A.. Karty IKM służą do identyfikacji posiadacza karty oraz pozwalają na wypłatę gotówkę we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. w kraju. Karta IKM jest przeznaczona wyłącznie do użycia…
…. Szczególną odmianą tego rodzaju kart są karty przedpłatne T&E (Travel and Entertainment). Są one wydawane przez dwie wielkie organizacje międzynarodowe American Express i Diners Club, zajmujące się jedynie dokonywaniem rozliczeń z tytułu ich używania. Wydawcy tychże kart zapewniają swoim klientom kompleksową obsługę na całym świecie poprzez zapewnianie darmowych ubezpieczeń, zniżki na bilety lotnicze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz