Szybko postępujący na świecie rozwój gospodarczy - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szybko postępujący na świecie rozwój gospodarczy - wykład - strona 1 Szybko postępujący na świecie rozwój gospodarczy - wykład - strona 2 Szybko postępujący na świecie rozwój gospodarczy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Szybko postępujący na świecie rozwój gospodarczy, szczególnie w zakresie doskonalenia technologii, obniżania kosztów wytwarzania i rozwoju kooperacji powoduje wzrost zamożności ludności. Stymuluje to wzrost konsumpcji w kierunku dobrej jakości towarów codziennego użytku, dóbr o podwyższonym standardzie, ale także tych tańszych towarów dostępnych dla średnio zamożnych grup ludności. Jednak najszybszy rozwój odnotowuje się w zakresie usług, zarówno podstawowych, jak i luksusowych. Do szerokiej oferty firm usługowych dołączają się także banki ze swoim wachlarzem usług finansowych Dynamika rozwoju gospodarczego w przemyśle, handlu, wzrost przepływu siły roboczej, rozwój wspólnych międzynarodowych przedsięwzięć kredytowych, czy wreszcie wymiana turystyczna wywołują duże obroty pieniężne, wymuszające rozwój systemów bankowych, standaryzację ich działania i wypracowanie coraz dogodniejszych metod obsługi klienteli banków. Coraz większa ilość banków zwraca się w stronę indywidualnego klienta, który ze względu na swoją liczebność, wielorakość zawieranych umów i dokonywanych operacji bankowych staje się najbardziej poszukiwanym kontrahentem. Czasy się zmieniają, a coraz młodsze pokolenia chętniej sięgają po kolorowe plastiki, zamiast banknotów i monet. Karty są nie tylko wygodniejsze i bezpieczniejsze w użyciu, ale często także są traktowane jako wyznacznik prestiżu i wysokiej pozycji społecznej. Dlatego banki wychodzą naprzeciw klientom i zachęcają przez różne formy promocji do regulowania wszelkich płatności bez używania gotówki, przy pomocy plastikowego pieniądza.
W ciągu ostatnich 15 lat powstał w Polsce od podstaw rynek nowych, konkurencyjnych wobec papierowego pieniądza, instrumentów płatniczych. Obecnie, gdy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, jest już bliski dojrzałości, a jednocześnie charakteryzuje go wysoka dynamika wzrostu. W portfelach Polaków znajduje się ponad 16 milionów kart, w tym ponad milion kart kredytowych. Karty płatnicze stały się częścią codzienności i coraz częściej służą jako substytut pieniądza. Celem tej pracy jest przedstawienie historycznego rozwoju płatności bezgotówkowych, jego wad i zalet, prezentacja postępu w jego wprowadzaniu, ale przede wszystkim pokazanie, że używania kart płatniczych może ułatwić wykonywanie wielu czynności dnia codziennego. Posługiwanie się tą postacią pieniądza wiąże się z zachowaniem bezpieczeństwa i ochroną podmiotów biorących udział w transakcjach z użyciem kart płatniczych przed fałszowaniem i innymi przestępstwami. Problem ten stał się także przedmiotem analizy zamieszczonej w niniejszej pracy. Celowi pracy została podporządkowana jej struktura. W rozdziale pierwszym przedstawiono historię kart płatniczych na świecie i w Polsce, definicję i klasyfikacje plastikowego pieniądza oraz krótką charakterystykę innych instrumentów pieniądza elektronicznego tj. elektronicznej portmonetki i koncepcji „ecash”. Można w nim znaleźć także prezentację podmiotów biorących udział w procesie zapłaty kartą płatniczą.

(…)

…: polecenie przelewu, polecenie pobrania, czek rozrachunkowy, akredytywa oraz instrumenty pieniądza elektronicznego, czyli karty płatnicze i elektroniczne instrumenty płatnicze.
1.1.2. Karty płatnicze na świecie
Anegdota mówi, że wszystko zaczęło się od przygody amerykańskiego dżentelmena w restauracji. Po zjedzeniu obiadu spostrzegł on, że nie ma przy sobie pieniędzy. Zaproponował więc, by wpisano…
….
Rozdział czwarty miał być wszechstronną i wielokryterialną analizą Banku Pekao S.A. i jego portfela kart płatniczych, jednak ze względu na trudności w uzyskaniu szczegółowych danych, tym zagadnieniom poświęcona została tylko jego część. Przedstawiono więc krótką historię Banku oraz karty płatnicze oferowane klientom detalicznym i korporacyjnym. Znalazły się tam także warunki otrzymania poszczególnych kart…
… zinstytucjonalizowanych. Pierwszą zaś kartę dla osób fizycznych wystawił bank Pekao S.A. w 1993 r., była to karta VISA Classic.
Lata 1993-1995 można uznać za przełomowe dla polskiego rynku kart, gdyż podjęto wtedy działania zmierzające do stworzenia spójnego rynku produktów kartowych. W kwietniu 1994 r. Powołano Radę Wydawców Kart (RWK), która miała na celu stworzenie międzybankowej organizacji obsługującej transakcje…
… za panowania Zygmunta Augusta w roku 1564. Co ciekawe, wcale nie ze złota, tylko ze srebra. Złoty powrócił po pierwszej wojnie światowej; w 1924 roku zastąpił markę polską. Pierwsze pieniądze papierowe wiążą się w Polsce z powstaniem kościuszkowskim, kiedy to w 1794 roku wprowadzono bilety skarbowe. Pieniądze papierowe emitowane były też przez rząd Księstwa Warszawskiego, który nadał im miano biletów kasowych…
….
Europejskie pieniądze papierowe sięgają korzeniami 1665 roku, kiedy to szwedzki Królewski Bank Wymiany zaczął wydawać kwity depozytowe. Określały one ilość srebra, jaką obywatel umieścił w banku. Podobnych operacji dokonywano też w Anglii. Początkowo monety trafiły do prywatnych bankierów, którzy wydawali za nie dokumenty zwane notami. Noty mogły służyć do przeprowadzania wielu transakcji; oddawano…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz