Zasada jednolitości - strona 36

System prawny-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Marek Rakowski
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623

System prawny System - pewna całość złożona z elementów powiązanych wedle określonych zasad...

europeizacja - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

implementacyjna - administracja ma zapewnić prawu wspólnotowemu skuteczność i jednolitość funkcjonowania na całym...

Struktura organizacyjna, ( sem. IV)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Ewa Leszczyńska
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

organizacyjne: 1. Struktura liniowa: więzi funkcjonalne pokrywają się z hierarchicznymi, jednolitość...