Historia prawa morskiego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia prawa morskiego - omówienie - strona 1 Historia prawa morskiego - omówienie - strona 2 Historia prawa morskiego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

HISTORIA PRAWA MORSKIEGO
STAROŻYTNOŚĆ
Prawo fenickie / rodyjskie znało „prawo zrzutu” - dzisiejsza awaria wspólna
Kodeks Hammurabiego - normy dotyczące budowy statków
Rzym - prawo morskie nie było gałęzią prawa, ale były znane instytucje prawa morskiego: pożyczka morska, zasady odpowiedzialności zw. z przyjęciem towaru na statek
ŚREDNIOWIECZE
Basen M. Śródziemnego - morskie prawo zwyczajowe
Rozdział na: Prawo Morskie
Prawo Lądowe
Kupcy - podmioty równorzędne; umowy
Prawo feudalne; nierówność podmiotów
Zbiory prywatne prawa morskiego ( ≠ ustawy !!! )
XIII w. - Czarna Księga Admiralicji; Anglia
XV w. - Katalonia
WIEK XVII
Oznaczenia Statków - początkowo statki miały oznaczenia Miast; Państwo nie interesowało się żeglugą handlową
Zmiana w XVII wieku - Cromwel ( 1651 Anglia ), Ludwik XIV (1681 Francja )
Statki zaczynają mieć oznaczenia państw
Pojawia się przynależność państwowa, bandera, rejestry
Dokumenty statkom zaczyna wydawać państwo
Do prawa żeglugi (prywatne) zaczyna wkraczać prawo administracyjne (publiczne)
Państwo zaczyna wydawać ustawy - prawo stanowione zaczyna wypierać prawo zwyczajowe
!!! Od Starożytności do XVIII w. - Jedna Epoka, ponieważ:
Statki były napędzane za pomocą żagli albo wioseł
Statki były drewniane
Prawo morskie było zwyczajowe, kształtowane przez praktyki portowe
WIEK XIX
Zmienia się technika żeglowania:
Pojawia się napęd silnikowy
Statki żelazne a potem stalowe
Pojawiają się małe holowniki
Pojawiają się środki porozumiewania się na odległość
Coraz więcej jest prawa stanowionego a w tym i prawa administracyjnego
Umacnia się więź statku z państwem - statek podporządkowany państwu i jego organom
Rozbudowa administracji morskiej
Pojawiają się normy dotyczące bezpieczeństwa żeglugi ( zakaz przeładowania statku, obowiązek ratowania życia )
Państwo zaczyna regulować kwestie handlowe - wielkie kodyfikacje zawierające przepisy dot. żeglugi wypierają prawo zwyczajowe; np. Kodeks Napoleona
Komercjalizacja prawa morskiego - zaliczanie do prawa handlowego
Prawo zwyczajowe zepchnięte na margines
WIEK XX


(…)

… z Prezydentem i Wiceprezydentami
Pierwsze zagadnienia: ratownictwo morskie, szkody zw. ze zderzeniem statków - tematy najbardziej konfliktowe
23.09.1913 - Konwencje Brukselskie: o Ratownictwie, o Zderzeniach
Początek serii konwencji Brukselskich
Trzon zunifikowanego prawa morskiego
!!! Jak organizacja prywatna może doprowadzić do podpisania konwencji m-nar, skoro nie może zwołać konferencji dyplomatycznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz