Prawo morskie

note /search

Podstawowe rodzaje dokumentów w pracy spedytora

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Prawo morskie
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2555

Podstawowe rodzaje dokumentów w pracy spedytora.      Dokumenty dot. bezpośrednio zorganizowania transportu ładunku  1.Zlecenie spedycyjne;  2.Routing order;  3.Instrukcja wysyłkowa;  4.Zlecenie złożenia/podjęcia kontenera;  5.Kontenerowy dokument przewozu;      Dokumenty stanowiące potwierdzenie o...

Dokumenty w pracy spedytora

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Prawo morskie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1400

Podstawowe rodzaje dokumentów w pracy spedytora.      Dokumenty dot. bezpośrednio zorganizowania transportu ładunku  1.Zlecenie spedycyjne;  2.Routing order;  3.Instrukcja wysyłkowa;  4.Zlecenie złożenia/podjęcia kontenera;  5.Kontenerowy dokument przewozu;      Dokumenty stanowiące potwierdzenie o...

Historia prawa morskiego - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo morskie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1589

HISTORIA PRAWA MORSKIEGO STAROŻYTNOŚĆ Prawo fenickie / rodyjskie znało „prawo zrzutu” - dzisiejsza awaria wspólna Kodeks Hammurabiego - normy dotyczące budowy statków Rzym - prawo morskie nie było gałęzią prawa, ale były znane instytucje prawa morskiego: pożyczka morska, zasady odpowiedzialności...

Administracja morska - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo morskie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1428

Administracja morska Ustrój organów administracji morskiej Art. 38.  1. Organami administracji morskiej są:  minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - jako naczelny organ administracji morskiej; dyrektorzy urzędów morskich - jako terenowe organy administracji morskiej. 2. Minister właści...

Izby morskie - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo morskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

USTAWA z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich. (Dz. U. z dnia 15 grudnia 1961 r.) Dział I Właściwości i ustrój izb morskich. Rozdział I. Właściwość izb morskich. Art. 1. 1. Do właściwości izb morskich należy:   1)   orzekanie w sprawach z wypadków morskich,   2)   rozpoznawanie innych ...