wykład - Zasady wojny morskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Zasady wojny morskiej - strona 1 wykład - Zasady wojny morskiej - strona 2

Fragment notatki:

Zasady wojny morskiej
specyfika wojny morskiej:
jest w znacznie wyższym stopniu wojną gospodarczą niż wojna lądowa - zmierza do zniszczenia handlu przeciwnika,
chroni się statki szpitalne,
nieprzyjacielska własność handlowa na morzu nie jest chroniona przez PMP i podlega prawu łupów,
wojna morska zmierza do maksymalnego ograniczenia zdolności handlowych państw nieprzyjacielskich i neutralnych,
koncepcje:
kontynentalna: nacisk na działanie przeciwko siłom zbrojnym nieprzyjaciela, respektuje własność prywatną,
anglosaska: zmierza do gospodarczego osłabienia przeciwnika, rozszerza więc krąg osób, przeciwko którym prowadzi się działania,
siły zbrojne na morzu:
regularnymi siłami zbrojnymi są okręty wojenne nawodne i podwodne,
status okrętu wojennego można nadać statkom handlowym, ma to znaczenie gdy statek znajduje się pod bezpośrednią władzą i kontrola państwa.
okręty pomocnicze - można je tworzyć w drodze przemiany statków handlowych,
zakaz korsarstwa,
metody i środki walki:
miny i torpedy: ważny środek walki, prawo haskie ogranicza jego stosowanie, zakazane jest stosowanie min automatycznych, wybuchających za dotknięciem, i min wolnych (niezakotwiczonych), chyba że stają się nieszkodliwe najpóźniej w godzinę po utracie kontroli nad nimi, oraz min automatycznych zakotwiczonych i wybuchających za dotknięciem, jeżeli nie stają się nieszkodliwe po zerwaniu się z uwięzi,
korsarstwo: upoważnienie statków prywatnych do zajmowania statków nieprzyjacielskich, utraciło znaczenie w XIX w.,
blokada wojenna: działania podjęte przez statki wojenne jednej ze stron w celu przerwania komunikacji morskiej z pewnym odcinkiem wybrzeża lub portem strony przeciwnej, dla uzyskania ważności wymaga ogłoszenia. Musi być to blokada efektywna, nie może być tylko ogłoszona i niewykonywana,
okręty podwodne: powinny stosować się do zasad określonych dla statków wojennych nawodnych, istnieje zakaz zatapiania lub uczynienia niezdatnym do żeglugi statków handlowych bez uprzedniego umieszczenia pasażerów, załogi i dokumentów statku w bezpiecznym miejscu,
wizytowanie i rewizja statków handlowych na morzu otwartym: ma na celu sprawdzenie prawdziwości i prawa do podnoszenia bandery państwa neutralnego, a także sprawdzenia czy ładunek wieziony przez statek nie będzie stanowił pomocy dla nieprzyjaciela w prowadzeniu wojny. To prawo może być wykonywane tylko przez okręty wojenne państw wojujących. Wizytowanie polega na sprawdzeniu przez oficera dokumentów okrętowych, rewizja polega na przeszukaniu statku handlowego przez załogę okrętu wojennego.
prawo łupu:


(…)

… kontrabandę wojenną,
prawo łupu nie obejmuje przybrzeżnych statków rybackich, statków kartelowych, statków żeglugi lokalnej, statków sanitarnych służących bezpieczeństwu żeglugi lub przeznaczonych do zadań religijnych, naukowych albo dobroczynnych,
tylko sąd może zatwierdzić zabór statków lub towaru tytułem prawa łupu, dlatego w czasie wojny powołuje się specjalne sądy łupów,
kontrabanda wojenna: to towary…
… przepisy dotyczące bombardowania, a zwłaszcza regulamin haski zabraniający bombardowania wsi, miast, domów mieszkalnych i budowli, które nie są bronione. Konwencja genewska z roku 1949 w postanowieniach dot. transportów sanitarnych zapewnia ochronę -podobnie jak innym środkom transportu sanitarnego-także samolotom sanitarnym, określając je jako ,,samoloty używane wyłącznie do ewakuacji rannych i chorych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz