Prawo konfliktów zbrojnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konfliktów zbrojnych - strona 1 Prawo konfliktów zbrojnych - strona 2 Prawo konfliktów zbrojnych - strona 3

Fragment notatki:

Prawo konfliktów zbrojnych. Pojecie wojny i konfliktu zbrojnego. Wojna w sensie prawnym - zerwanie stosunków pokojowych między państwami i przejście do stosunków wojennych które charakteryzują się walką zbrojną i aktami wrogimi wobec drugiego państwa. Konflikt zbrojny - pojęcie szersze od wojny. Obejmuje ona bowiem przejawy walki zbrojnej między państwami nawet wówczas kiedy wojna nie zostanie wypowiedziana, oraz takie konflikty zbrojne w których nie uczestniczą podmioty prawa międzynarodowego. Poj ecie prawa wojennego. Prawo wojenne - zespół norm regulujących walkę zbrojną państw lub innych podmiotów prawa międzynarodowego. Głównym jego celem jest złagodzenie okrucieństw wojny. Wiele z norm prawa wojny są ius cogens. Stosowanie prawa wojennego i jego obowiązywanie . Prawo wojenne obowiązuje wszystkie strony konfliktu zbrojnego. Dawniej obowiązywała klauzula powszechności która mówiła iż jeśli choć jedno państwo nie było stroną umowy opatrznej taką klauzulą - umowa taka nie obowiązywała w danym konflikcie nikogo. Podstawowe zasady prawa wojennego: strony wojujące nie mają nieograniczonego prawa wyboru środków szkodzenia nieprzyjacielowi zasadniczym celem wojny jest pokonanie przeciwnika i narzucenie mu swojej woli działania wojenne powinny być prowadzone przeciwko siłom zbrojnym przeciwnika, a nie ludności wojna jest stosunkiem między państwami a nie ludnością tych państw. Prawo wojenne w konfliktach zbrojnych nie mających charakteru międzynarodowego. Konflikt wewnętrzny - starcie sił politycznych przy użyciu broni, w obrębie prawnym i geograficznym jednego państwa. Są one prowadzone w sposób okrutny, bez przestrzegania zasad prawa wojennego. W takich konfliktach powinno się stosować chociaż minimum zasad ludzkości, osoby nie biorące udziału w konfliktach należy traktować w sposób humanitarny, ranni i chorzy powinni być leczeni, zabroniona jest kara śmierci bez prawomocnego wyroku sądowego. Źródła prawa wojennego. Prawo wojenne kształtowało się pod wpływem dwóch zasad: konieczność wojskowa, z asada humanitaryzmu . Dawne prawo wojenne było prawem zwyczajowym które nadal pozostaje w mocy. Jeśli jakieś państwa nie są związane normami prawnymi mogą się na nie powołać. Regulamin haski z 1907 r. został uznany za kodyfikację i potwierdzenie istniejących norm zwyczajowych, i obowiązuje on dla wszystkich państw, niezależnie od tego czy są stronami czy nie. Obszar wojny i teatr wojny. Obszar wojny - terytoria na których siły zbrojne stron wojujących mogą prowadzić działania wojenne. Są to terytoria państw wojujących, obszar morza pełnego. Obszarem wojny nie mogą być terytoria państw neutralnych i obszary zneutralizowane.

(…)

… konwencja haska zabrania rozpoczęcia działań zbrojnych bez uprzedniego i niedwuznacznego zawiadomienia. Może być wystosowane ultimatum. Prawo wojenne obowiązuje zarówno w wojnie wypowiedzianej zgodnie z konwencją haską jak i niezgodnie. Wojna powoduje przerwanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych, dyplomaci wracają do kraju drogą okrężną, placówki dyplomatyczne i jej dokumenty przechodzą pod ochronę…
… porozumień miedzy nimi i zakłada przestrzeganie dobrej wiary przy ich wykonywaniu. Porozumienia takie mogą być zawarte przez rządy lub dowódców wojskowych. Konwencje haskie z 1949 r. zakładają zawieranie porozumień w sprawie polepszenia losu ofiar wojny. Rozejm - wstrzymanie działań wojennych za wzajemna zgoda obu stron. Może być ogólny (wstrzymuje wszędzie działania wojenne) albo miejscowy (zawieszenie…
… na obszarze państwa nieprzyjacielskiego. Niekiedy to samo państwo działa jako mocarstwo opiekuńcze dla obu stron, jest pośrednikiem przy przekazywaniu protestów, propozycji rokowań w sprawie rozejmu, wymiany jeńców. Konwencje genewskie z 1949 r. zobowiązują takie mocarstwa do ochrony interesów jeńców, osób internowanych i w związku z tym zostały one dodatkowo wyposażone w delegatów…
… ze zwyczaju oraz innych umów.
Ochrona ofiar wojny - chorzy i ranni, jeńcy wojenni.
Chorzy i ranni - traktuje o tym konwencja genewska z 1949 r. i jest stosowana przy udziale i pod kontrolą mocarstw opiekuńczych. Powinni być oni traktowani w sposób humanitarny, leczeni przez stronę konfliktu pod władzą której się znajdują. Nie wolno ich dobijać lub świadomie pozostawiać bez opieki.
Jeńcy wojenni - członkowie…
… nieprzyjacielska na morzu nie jest chroniona, a zajęcie jego statków lub towarów wykonywane jest w drodze prawa łupu. Prawo łupu może być stosowane wobec statków i ładunków neutralnych, kiedy przewożą one kontrabandę wojenną lub naruszają blokadę wojenną. Zwyczajowe prawo morskie wymaga zachowania pewnej procedury w celu wyjaśnienia czy napotkany statek handlowy lub jego ładunek podlega prawu łupu. Okręty stron…
… lotnicze stron wojujących, i akty walki dokonywane z powietrza w stosunku do lądu i morza, a także akty wrogie (udział w blokadzie lub wykonywanie prawa łupu). Z braku przepisów zwyczajowych i norm stosuje się prawo analogii do przepisów wojny lądowej i morskiej.
Siły zbrojne - wojskowe statki powietrzne, ranni piloci lub ci którzy dostali się do niewoli są traktowani na równi z jeńcami lądowymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz