Żegluga morska-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Żegluga morska-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

2011-06-03
P
rawo konsularne
Funkcje w dziedzinie żeglugi morskiej
Żegluga morska

Tradycyjna funkcja konsula

Ośrodki portowe

Nawet państwa nie mające dostępu do morza
2
1
2011-06-03
Żegluga morska
Statki handlowe, z chwilą gdy znajdą się na obcych
morskich wodach wewnętrznych lub na morzu
terytorialnym, podlegają w zasadzie nadzorowi i
jurysdykcji państwa nadbrzeżnego.
3
Żegluga morska
4
2
2011-06-03
Wiek XXI – Europa
Rumunia-Ukraina
(Wyspa Węży/o.Zmijinyj)

Wiek XXI

Skała ROCKALL na Atlantyku – roszczenia:
GB, D, I, Is.
Powierzchnia „wyspy” – 75 m2
3
2011-06-03
Żegluga morska
Cel uprawnień konsula:


Wykonanie obowiązków nałożonych na statki przez
ustawodawstwo PP

Utrzymanie porządku i dyscypliny

Zapewnienie praw statkom i załogom
7
Żegluga morska

Decyzje konsula mogą być przymusowo wykonywane (!)

PP: obowiązek udzielenie K pomocy

Zastosowanie środków przymusu
Przestrzeganie prawa PP

8
4
2011-06-03
Żegluga morska
1.
Formalności celne, sanitarne, porządkowe
2.
K na statek: po spełnieniu formalności
3.
K działanie:
naruszenie prawa
dyskryminacja
1.
2.
9
Żegluga morska

Prawo do inspekcji statku:

Eksperci

Urządzenia,
Stan sanitarny,
Kwalifikacje osób,
Bezpieczeństwo.
Prawo zatrzymania statku
10
5
2011-06-03
Żegluga morska

Sporządzanie oświadczeń…
Rejestracja statku
Własność statku
Prawa rzeczowe na statku
Statki innych państw


Udające się do PW
informacje
11
Żegluga morska

Uprawnienia dotyczące załogi

Prawo kontaktowania się
Ograniczenia: czas wypłynięcia statku

Zatrudnianie/zwalnianie ze stanowiska kapitana/członka załogi

12
6
2011-06-03
Żegluga morska

Rozstrzyganie sporów

Kapitan – inni członkowie załogi

Dot. dyscypliny na pokładzie (PP)

Wszelkie spory:


Płace i zatrudnienie
Zgodnie z prawem PP
13
Żegluga morska

Dochodzenia
Podczas rejsu
Pobytu w porcie
Przesłuchiwanie kapitana/członków załogi
Obserwatorpowiadomienie
Czynności urzędników PP
Nieobecność
14
7
2011-06-03
Żegluga morska

Sądy PP nie mogą wykonywać jurysdykcji na statku PW

WYJĄTKI
Przestępstwo ob. PP lub przeciwko ob. PP (kapitan, załoga!)
Narażenie bezpieczeństwo (spokoju) portu, MT, WW
Naruszenie dziedziny spraw paszportowych, celnych, zdrowia
publicznego, zanieczyszczenia morza, narkotyków,…,
Przestępstwa zagrożone karą ≥ 3 lat pw
15
Żegluga morska

Wyjątki… (cd)


Wykonywanie czynności procesowych nawet bez udziału
konsula
Inne niż wyjątki: prośba lub zgoda konsula
16
8
2011-06-03
Żegluga morska

Naruszenie prawa: kapitan, załoga

Pomoc i opieka K
Pomoc obrońcy
Zapewnienie tłumacza
Towarzyszenie w sądach, urzędach

czas17
Żegluga morska

Mienie zmarłychKapitan + konsul: spis inwentarza przedmiotów, walorów,
mienia
Zabezpieczenie mienia
Przekazanie mienia
18
9
2011-06-03
Żegluga morska

Ratownictwo

Ratowanie statku po katastrofie

(…)

… statku po katastrofie

Pomoc, gdy grozi katastrofa
19
Żegluga morska

Informacja do konsula

Rozbicie, mielizna, awaria, przedmioty

Info o podjętych działaniach
20
10
2011-06-03
Żegluga morska
Konsul z chwila otrzymania informacji
o awarii statku kieruje akcją
ratunkową*
* …czyli powierza akcję ratunkową właściwym słuzbom…
21
Żegluga morska

Pomoc techniczna

Pomoc rozbitkom

Zabezpieczenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz