klasyfikacja państw - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
klasyfikacja państw - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Klasyfikacja państw:
a) ze względu na ustrój terytorialny - państwa unitarne (jednolite)
- państwa związkowe (federacje)
w Europie państwa unitarne to m in. Francja, Holandia, Szwecja, Finlandia,Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska itd.
Państwa unitarne stanowią większość państw na świecie i w Europie
RP Polska-państwem jednolitym ( konstytucja art. 3 )
fakt, że państwo ma charakter jednolity nie oznacza, że nie jest ono podzielone na jakieś pod obszary
w zdecydowanej większości państw mamy do czynienia z jednostkami podziału terytorialnego i z administracja terytorialną typu samorządowego bądź rządowego
administracja terytorialna typu samorządowego-przejaw decentralizacji
DECENTRALIZACJA-polega na tym, iż uprawnienia do podejmowania decyzji przez jakąś instytucję czy organ są trwale ustawowo chronione przed odebraniem lub ograniczeniem ich przez jednostki władztwa publicznego, usytuowane na niższych piętrach hierarchii
Samorząd-forma decentralizacji
bardzo rozwiniętą formą decentralizacji jest autonomia jednostki podziału terytorialnego w państwach unitarnych noszą różne nazwy np. kraj, prowincja, gubernia, region, ziemia, województwo, podmiot, gmina.
Ilość szczebli podziału terytorialnego w państwach unitarnych i federalnych bywa różny
co wpływa na kształt podziału terytorialnego państwa a w rezultacie ilość szczebli
względy historyczne, ekonomiczne, społeczne, geograficzne, polityczne
art. 15 konstytucji RP-”ustrój terytorialny RP zapewnia decentralizację władzy publicznej” „ zasadniczy podział terytorialny państwa, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.
Zatem konstytucja w szczegółach nie przesądza o kształcie terytorialnego podziału państwa, ale wprowadza samą zasadę decentralizacji władzy publicznej.
W Polsce trójstopniowy podział terytorialny podstawowa jednostka-gmina, oraz powiat i województwo
Państwa federacyjne w Europie-Niemcy, Szwajcaria, Austria, Belgia, Rosja
FEDERACJA-państwo związkowe, jest tworem złożonym z państw ????? suwerenności i niezależności w stosunku do wspólnych władz federacji.
- w państwie federalnym władza publiczna podzielona jest między władzę federacji a władzę członków federacji.
Np. każdy z landów w Niemczech jest oddzielnym państwem „Wolne państwo bawarskie” Landy mają własne konstytucje, własną władzę ustawodawczą wykonawczą sądowniczą własne symbole państwowości
Nie mają natomiast pewnych atrybutów suwerenności ponieważ się zgodziły je przekazać na poziom federacji niektóre kompetencje władcze
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz