Struktura organizacyjna, ( sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura organizacyjna, ( sem. IV) - strona 1 Struktura organizacyjna, ( sem. IV) - strona 2 Struktura organizacyjna, ( sem. IV) - strona 3

Fragment notatki:

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Struktura organizacyjna, ( sem. IV)
Struktura organizacyjna: ogól ustalonych
zależności hierarchicznych i
funkcjonalnych między komórkami i
jednostkami organizacyjnymi w sposób
umożliwiający osiąganie celów przeds
Więzi organizacyjne: relacje pomiędzy
składowymi zorganizowanej całości
 Służbowe :wyrażające się w zależności
podwładnego do przełożonego a ich
istotą są uprawnienia przełożonych do
wydawnia podwładnym poleceń i
określania ich zadań
 Funkcjonalne: pomaganie i doradzanie
prze specjalistów oreślonej dziedziny
przy wykonywaniu zadań (dwóch
kierowników)
 Techniczne: podział pracy zespołu i
kooperacji związanej z wymianą zasileń
 Informacyjne: obowiązek
jednostronnego lub wzajemnego
informowania się o aktualnych stanach i
sytuacjach oraz zmianach
Stanowisko organizacyjne: określony
zbiór obowiązków, uprawnień i
odpowiedzialności oraz więzi org łączących
je z innymi stanowiskami
Komórka organizacyjna: zbiór stanowisk
podlegający wspólnemu kierownictwu
najczęściej w postaci zespołu pracowników
realizującego wspólne zadania
Jednostka organizacyjna: zbiór komórek
org którymi kieruje jeden przełożony
(kierownik)
Struktura produkcyjna: układ komórek
produkcyjnych oraz zespół związków
kooperacyjnych zachodzących między
nimi, właściwy dla danego systemu
produkcyjnego jako całości
Stanowisko robocze: najmniejszy element
struktury produkcyjnej powstający w yniku
połączenia środków pracy, przedmiotów
pracy i pracy człowieka
Komórka produkcyjna: celowo połączone
ze sobą zgrupowania stanowisk roboczych
Grupowanie stanowisk roboczych:
o Gniazda produkcyjne: grupują
jednorodne lub różnorodne stanowiska
robocze dotyczące wytwarzania
różnego typu wyrobów
o Linie produkcyjne: grupują różnorodne
stanowiska robocze dotyczące
wytwarzania jednego lub kilku typów
wyrobów, zapewnia pełną zgodność
technologicznej obróbki czy montażu
Technologiczna tendencja: opiera się na
kryterium technologicznego podobieństwa
stanowisk roboczych; komórka taka może
wykonywać zbiory wyrobów różnorodnych
na zbiorze jednorodnych stanowisk
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz