Zasada jednolitości - strona 90

Polski system polityczny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Agnieszka Hess
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

ustawodawstwa zwykłego. Całokształt zasad dot. organizacji i funkcjonowania władzy publicznej. Zmiana ustroju...

Zasada równości wobec prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

ZASADA RÓWNOŚCI WOBEC PRAWA (RÓWNOŚĆ MATERIALNA) A ZASADA RÓWNOŚCI FORMALNEJ W związku z zasadą...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 959

przeznaczenia terenów oraz prowadzenie lini rozgraniczających tereny o roznym przeznaczeniu lub różnych zasadach...

Zasady pracy socjoterapeutyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

CZTERY ZASADY PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ [opracowanie: Bożena Wołoszyn] Zasady obowiązujące...

Sprawozdawczość finansowa - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1575

sprawozdań finansowych można w zasadzie ująć w dwie oddzielne grupy jako: ogólne cechy jakościowe sprawozdań...