System Instytucjonalny UE - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System Instytucjonalny UE - omówienie - strona 1 System Instytucjonalny UE - omówienie - strona 2 System Instytucjonalny UE - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUCJE UE - Ćwiczenia
10.10.2012
SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE
Zasady funkcjonowania UE
UE - jako specyficzna przestrzeń prawna
UE jako organizacja charakterze integracyjnym stanowi pewną jednolitą przestrzeń geopolityczną, a obrębie której panuje określone przepisy prawa wspólnotowego
jego regułom podporządkowane są wszystkie państwa zaangażowane we współpracę
nad przestrzeganiem tego prawa czuwa TS WE
Obszar obowiązywania unijnych przepisów wyznacza granice przestrzeni prawnej UE
ta przestrzeń ma podwójny wymiar:
oznacza terytorium, gdzie istnieją wspólne regulacje prawne ( przestrzegane przez wszystkie państwa wchodzące w skład bloku współpracy
jest swoistym systemem prawa, o charakterze nadrzędnym w stosunku do przepisów prawa krajowego poszczególnych państw
UE - jako przestrzeń ekonomiczna i polityczna
UE realizuje określone cele polityczne( np. umacnianie demokracji w europie) oraz ekonomiczne ( zapewnienie zrównoważonego wzrostu gospodarczego na obszarze całej UE)
państwa członkowskie same wyznaczają te cele i podejmują wspólne wysiłki dla ich realizacji
wysiłki te przekładają się na konkretne działania w dziedzinie polityki( np. koordynacja działań, uzgadniania wspólnych stanowisk) oraz ekonomii) np. wspieranie przedsiębiorczości, walka z bezrobociem)
Obsza UE stanowi w tym kontekście wspólną przestrzeń o charakterze polityczno - ekonomicznym zaangażowane państwa członkowskie godzą się na podejmowanie wspólnych akcji mających na celu dobro wszystkich członków. Rezygnują nawet z części swoich suwerennych uprawnień) no, swoboda prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej
poczucie wspólnego interesy jest motywem nadrzędnym podejmowania konkretnych przedsięwzięć Zasada 1: Zasada ram jednolitych instytucjonalnych
art. 3 TUE
UE dysponuje jednolitymi ramami instytucjonalnymi zapewniającymi konsekwencję i ciągłość działań podejmowanych do osiągnięcia jej celów
każda instytucja w myśl tej zasady jest zobowiązania do poszanowania i rozwijania własnego dorobku prawno - organizacyjnego
zasada ta odnosi się przede wszystkim do działań zewnętrznych UE oraz do kwestii bezpieczeństwa W konsekwencji instytucje WE są obdarzone kompetencjami w ramach filarów II i III.
z formalnego punktu widzenia UE nie posiada zatem własnych instytucji, ale korzysta z instytucji ustanowionych dla WE
traktat konstytucyjny dla UE
Unia ma jednolite ramy instytucjonalne służące
- wspierani jej wartości
- realizacji jej celów


(…)


1985 Jednolity Akt Europejski ukonstytuował po raz pierwszy zasadę subsydiarności wprowadzając ją do 130 R ust 4 Traktatu Rzymskiego w zakresie ochrony środowiska naturalnego
stanowił on, że ,, wspólnota europejska będzie podejmować działania w zakresie ochrony środowiska w takim zakresie, w jakim cele jego ochrony miałby być lepiej zorganizowane na poziomie Wspólnoty, niż na poziomie poszczególnych…
… oraz Komitetowi Regionów
Krytyka zasady subsydiarności
niesie duże ryzyko dla procesu integracji UE, bo idea jest taka, żeby podejmować działania solidarnie, i jeśli coraz więcej państw będzie się odwoływać do zasady subsydiarności to odejdziemy od Idei wspólnego działania UE
może uruchomić w UE czynnik regionalny tzn. nacjonalizmy etniczne np. Katalonia, Lombardia, Sycylia, Bawaria( dlatego nie wzmacnia…
… udzielania informacji i współpracy między organami państw członkowskich
tytuł IV instytucje
art. 1 - 19
2. każda z tych instytucji działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Konstytucji oraz zgodnie z procedurami i na warunkach w niej określonych. Instytucje lojalnie ze sobą współpracują
Zasada 3: zasada równowagi instytucjonalnej
zasada równowagi instytucjonalnej jest to zasada systemu…
… ,,wyższa” zobowiązana jest szanować prawa społeczności ,,niższych”, zapewniając tym samym możliwość spełniania ich naturalnych zadań
zasada subsydiarności w UE jeśli poszczególne państwa członkowskie będą czekały na pomoc władz wspólnotowych to mogą taką pomoc otrzymać
jeśli natomiast państwo chce samo radzić sobie z daną kwestią wspólnota nie powinna interweniować
zasada subsydiarności w historii procesu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz