Zasady TWE

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady TWE - strona 1

Fragment notatki:

Zasada lojalności art. 10 TWE ( solidarności) - jest bezpośrednio skuteczna, ale tylko w połączeniu z innymi przepisami traktatów założycielskich. Zasada lojalności ma dwa aspekty:
• pozytywny- państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia skuteczności prawa wspólnotowego w ich wewnętrznej przestrzeni prawnej
• negatywny- państwa członkowskie maja powstrzymywać się od jakichkolwiek działań mogących podważyć skuteczność prawa wspólnotowego prawie krajowym.
Zapewnienie skuteczności prawa wspólnotowego zakaz działań uniemożliwiających te skuteczność
Zasada subsydiarności ( pomocniczości) - polega na przenoszeniu ciężaru podejmowania decyzji na jak najniższy szczebel administracji. W sprawach nie należących do jej wyłącznej kompetencji wspólnota może podejmować działania tylko wtedy, jeśli planowany skutek nie może być osiągnięty bardziej efektywnie przez działania na niższym szczeblu. Działanie wspólnoty może nakładać możliwie niewielkie ciężary na państwa członkowskie, jeśli to możliwe, działanie wspólnoty powinno ograniczać się do inicjowania, wspierania i koordynowania działań państw. Zasada proporcjonalności - instytucje wspólnotowe w ramach swych kompetencji mogą podejmować tylko takie działania, które są konieczne i niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych celów. Zasada proporcjonalności jest bezpośrednio skuteczna. Zasada kompetencji powierzonych - wspólnota może działać tylko w zakresie kompetencji jakie zostały jej przekazane przez państwa członkowskie lub gdy dana kwestia ma charakter trans graniczny
Zasada równowagi instytucjonalnej - instytucje wspólnotowe mogą działać tylko i wyłącznie w ramach przyznanych im kompetencji
żadna instytucja nie może zastępować innej w działaniu
należy bezwzględnie przestrzegać procedur określonych przez TWE
wszystkie instytucje maja również obowiązek współdziałania w celu realizacji zadań wyznaczonych przez prawo wspólnotowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz