Zasada jednolitości - strona 91

Zasady kompetencji

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Zasada kompetencji dodatkowych - niektóre kompetencje instytucji wspólnotowych mogą wynikać...

Forma państwa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 798

się na zasadzie poddaństwa chłopów feudałom. W tym systemie warstwy podporządkowane (chłopi) podlegają pewnej...

Polskie ruchy masowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

i sformułowali program polityczny oparty na zasadach pragmatyzmu, efektywnej organizacji pracy politycznej...

Zasady ochrony środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • dr Maria Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1246

Zasady ochrony środowiska a OOŚ: 1. Zasada zrównoważonego rozwoju 2. Zasada prewencji 3. Zasada...

Zasadu ubezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 973

ZASADY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zasady prawa to podstawowe normy, które określają założenia...