Polski system polityczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polski system polityczny - strona 1 Polski system polityczny - strona 2

Fragment notatki:


USTRÓJ POLITYCZNY
Podstawowe idee polityczne ustrojodawcy, na podst. których zbudowana jest władza publiczna, i których rozwinięcie następuje bądź to w treści ustawy zasadniczej, bądź też w drodze ustawodawstwa zwykłego. Całokształt zasad dot. organizacji i funkcjonowania władzy publicznej.
Zmiana ustroju = zmiana idei, a nie zmiana instytucji.
APARAT PAŃSTWOWY
Wszystkie instytucje prawno-państwowe.
SYSTEM POLITYCZNY
Najszersze pojęcie: struktury władzy publicznej (w tym państwo), instytucje zawodowe: partie polit., związki zawodowe, organizacje społeczne, panujące poglądy filozoficzne i społeczne. SYSTEM RZĄDÓW
Wąskie pojęcie. Zasady określające wzajemne stosunki między centralnymi organami państwa, głównie między organami władzy wykonawczej i ustawodawczej. System prezydencki (USA), parlamentarno-gabinetowy (PL), komitetowy. ZASADA SUWERENNOŚCI/ZWIERZCHNOŚCI NARODU
Naród jest źródłem władzy w państwie. Naród = zbiorowość polityczna wszystkich obywateli (nie etniczna).
SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI
Naród nie sprawuje władzy bezpośrednio, tylko wybiera swoich przedstawicieli w PIĘCIOPRZYMIOTNIKOWYCH WYBORACH: powszechne, tajne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne. SYSTEM PARLAMENTARNO - GABINETOWY
System, w którym prezydent wybiera rząd. Premier jest odpowiedzialny przed parlamentem. Prezydent nie odpowiada przed parlamentem. Premier odpowiada też za akty prawne prezydenta. Parlament może odwołać rząd. Rząd może zwrócić się do prezydenta z wnioskiem o rozwiązanie parlamentu. ZASADA ZADEKLAROWANIA PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH Służyła określeniu statusu prawnego jednostki w państwie. POZOSTAŁE ZASADY
republikańska forma państwa
podział władzy: ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza
dwuizbowość parlamentu
samorząd terytorialny
niezawisłość sądów
zasada formalnych gwarancji praworządności - organy państwowe związane prawem w działaniach
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz