Zasada jednolitości - strona 87

Szymon Szymonowic - Dafnis, Żeńcy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia literatury polskiej
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 2520

paroksytonezy( jednolitości akcentowej) w klauzuli wiersza. Rymy żeńskie, półtorazgłoskowe, dokładne. Podział...

Język Urzędowy w Administracji

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Grzegorz Janusz
  • Język Urzędowy w Administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2709

jednolitości języka: Język narodowy jednolity Emocjonalne kryterium użyteczności języka język ojczysty język...

Teologia pastoralna - wykład 7

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Wielebski
  • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Zasady myślenia pastoralistycznego Trzy podstawowe płaszczyzny rozumowania w t. pastoralnej: ð...