Język Urzędowy w Administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3031
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Język Urzędowy w Administracji   - strona 1 Język Urzędowy w Administracji   - strona 2 Język Urzędowy w Administracji   - strona 3

Fragment notatki:

Język Urzędowy w Administracji prof. dr hab. Grzegorz Janusz
Wykład 1
Pojęcie języka - ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi używany w procesie komunikacji między osobami.
Na język składają się dwa elementy:
otwarty zbiór znaków zbudowany min. ze stałych zwrotów i wyrażeń
reguły łączenia i tworzenia znaków obejmujących min. składnię
W innym ujęciu język to utrwalony społecznie system znaków dźwiękowych służących do porozumienia się członków danej społeczności.
Język służy do przedstawienia przedmiotów, czynności czy abstrakcyjnych pojęć za pomocą znaków. Zbiór znaków w języku jest otwarty i mimo, że pewna liczba znaków jest częścią języka sam język jest bardziej systemem tworzenia znaków niż systemem znaków. Jednostka posługująca się językiem może więc za pomocą jego systemu tworzyć nieskończoną liczbę nowych znaków, także takich, z którymi nigdy się wcześniej nie zetknęła. Znaki te niekoniecznie wzbogacają jednak sam system językowy, gdyż użytkownicy nie uczą się na pamięć wszystkich zasłyszanych wypowiedzi- są jednak w stanie w oparciu o język stworzyć nowy tekst (znak) o tym samym, bądź zbliżonym znaczeniu.
Mówiąc o języku mamy najczęściej na myśli mowę ludzką tj. system artykułowanych dźwięków, układających się zgodnie z określonym systemem ich używania.
Podział języków:
Kryterium genezy
a) Języki naturalne (powstałe w procesie funkcjonowania danej społeczności etnicznej np. język polski, rosyjski, niemiecki.)
b) Języki sztuczne (np. esperanto wymyślony przez Ludwika Zamenhofa)
Kryterium funkcjonalności
a) języki żywe
b) języki martwe - nie są używane jako środek komunikacji międzyludzkiej, jednak mogą być stosowane w ograniczonym zakresie np. w nauce lub liturgii (np. Język koptyjski, sanskryt, specyficzna sytuacja łaciny oraz w przeszłości języka hebrajskiego)
c) języki wymierające - używane przez malejącą grupę ludzi np. j. autorski używany przez ok. 40 osób.
d) języki wymarłe (nie są używane w formie pisanej lub ustnej np. język kerecki w 1997 żyło jeszcze dwie osoby znające ten język)
Kryterium wyrażenia
języki mówione (wyrażenia werbalne)
wyrażenia niewerbalne
język gestów
gestów usystematyzowanych (migowy)
gestów pojedynczych gest Kozakiewicza ok.
język ciała język baletu
3. języki formalne (języki programowania np. połączyć 2 komputery lub połączyć się z siecią.
4. języki symboli
znaki chrześcijańskie znaki drogowe
np. zakaz palenia
5. inne formy wyrażenia
flagowy
sygnalizacja flagowa


(…)

…;
np. rodzina - języki indoeuropejskie
podrodzina - hipotetyczne języki bałtosłowiańskie liga językowa (liga rokitnicka: j. Polski, litewski, ukraiński, białoruski, jidysz, Romanii.)
grupa - języki słowiańskie
zespoły - języki zachodniosłowiańskie
język - polski
Klasyfikacja:
A. języki europejskie (2. 480 mln)
języki indoirańskie ok. 790 mln
języki helleńskie (greckie ok 10,5 mln)
języki romańskie ok…
… według zasady: jeden dźwięk (głoska lub samogłoska) to jeden znak. W ramach pisma alfabetycznego (alfabetu) występuje różny krój liter np. alfabet łaciński (j. polski, niemiecki), alfabet cyrylicki (np. rosyjski, białoruski), alfabet grecki (np. Grecja, Cypr), alfabet ormiański, alfabet arabski, alfabet hebrajski
Alfabet narodowy - charakteryzujący się nie tylko właściwym dla danego alfabetu krojem liter…
… na poziomie jednostki administracyjnej państwa (regionu kraju, autonomii terytorialnej). Taki status ma np. język baskijski w kraju Basków, kataloński w Katalonii).
Regionalny język urzędowy należy odróżnić od języka regionalnego w rozumieniu Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.
Pomocniczy język urzędowy - jest to język używany w stosunkach urzędowych w ograniczonym zakresie tzn…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz