Organizacja i zarządzanie - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie - opracowanie zagadnień - strona 1 Organizacja i zarządzanie - opracowanie zagadnień - strona 2 Organizacja i zarządzanie - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

OMÓW POJĘCIE ORGANIZACJI ORAZ JEJ CECHY. ORGANIZACJA jest to grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów.
ORGANIZACJA jest to wyodrębniona względnie z otoczenia całość ludzkiego działania posiadająca określoną strukturę i pozwalająca na osiągnięcie danego celu lub grupy celów.
Podstawowymi cechami organizacji są:
CELOWOŚĆ każda organizacja ma cel
ZŁOŻONOŚĆ organizacja, coś bardziej złożonego
ODRĘBNOŚĆ CELÓW W STOSUNKU DO OTOCZENIA te cele muszą być wyodrębnione z otoczenia
Organizacja wyróżnia 4 rodzaje zasobów:
ZASOBY LUDZKIE
ZASOBY FINANSOWE
ZASOBY RZECZOWE
ZASOBY INFORMATYCZNE
CO TO JEST SYSTEM? JAKIE ZASTOSOWANIE MA TEORIA SYSTEMÓW W NAUCE O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU? PODSTAWY TEORII SYSTEMU Systemem jest przepis skoordynowany wewnątrz i wskazujący określoną strukturę wkładu, elementu.
Układ taki rozpatrywany od zewnątrz jest całością, od wewnątrz zbiorem, do którego przynależność warunkują związki wzajemnej zależności między wszystkimi elementami.
Ogół elementów systemu nazywa się składem lub zbiorem. Ogół związków między elementami nazywa się STRUKTURĄ.
3. MODELOWANIE I JEGO ZASTOSOWANIE W ANALIZIE ORGANIZACJI. MODELOWANIE jest to postępowanie w Krym jeden system zwany oryginałem za pomocą innego systemu zwanego modelem.
Problem adekwatności modelu.
5 sposobów odwzorowania modelu:
MIKROSKOPOWE(szczegółowe) polega na szczegółowym badaniu
MAKROSKOPOWE - polega na budowaniu dużych agregatów, stosujemy czarną skrzynkę - technika
FUNKCJONALNE - przedstawienie w formie matematycznej
Procesualne (pokazywanie zależności jakie występują w czasie pewnych procesów)
Hierarchiczne (pokazuje hierarchie systemu w podsystemie)
4. OMÓW ISTOTĘ ZARZĄDZANIA. ISTOTA ZARZĄDZANIA Istotą zarządzania jest dokładne poznanie, czego się oczekuje od ludzi a następnie dopilnowanie, aby wykonali to w najtańszy i najlepszy sposób.
ZARZĄDZANIE - to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie skierowanych na zasoby działań wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Elementy procesu zarządzania: Planowanie i podejmowanie decyzji
Organizowanie
Przewodzenie
Kontrolowanie
PLANOWANIE jest to wytyczanie celów organizacji i określenie sposobu ich najlepszej organizacji. PLANOWANIE jest to proces rozwiązywania antycypowanych problemów praktycznych polegających na poszukiwaniu sposobów działania i doborze środków zapewniających ich realizację.


(…)

… X i Y Daglasa Gregora
Teoria X - zakłada ze psychiki człowieka nie można z charakteryzować cehąX jest cecha złą
należy zmuszać ludzi do pracy i ich karać ludzie wolą żeby nimi kierować boją się odpowiedzialności
ambicje ludzkie są niewielkie
Teoria Y- jest to dobra cecha praca jest naturalna potrzeba człowieka w
ludzie są przywiązani do celów w stopniu odpowiadającym osobistym nagrodą
dążą…
… się na opracowaniu modeli matematycznych przedstawiających funkcjonowanie systemu jakim jest organizacja , wada jej jest to że nie da się wszystkiego scharakteryzować
zarządzanie operacyjne- obejmuje modele mniej wyimaginowane z matematycznego punktu widzenia , zajmuje się ona wspomaganiem organizacji efektywnym wykorzystaniem zasobów w procesie produktów i usług. Techniki to modele czasu programowanie liniowe
…:
Prognozowanie decyzyjne - są to prognozy podejmowane w chwili obecnej jednoznacznych decyzji
Prognozowanie normatywne - określają pożądane stany rzeczy, czyli zakładamy prognozowanie na kilka lat wstecz
Prognozowanie ostrzegawcze - są to takie prognozy, które nie powinny się spełnić, ostrzega nas przed popełnieniem błędu jest to Raport Klubu Rzymskiego, który został opracowany w roku 60 i który przewidywał…
szeregów czasowych
Techniki modelowe
Techniki obwiedni
Techniki symulacyjne AD. 1 Analiza szeregów czasowych - jest to technika prognozowania, która przenosi informacje o przeszłości na przyszłość, na podstawie linii najlepszego dopasowania np. na ogół zalicza się do tej metody metodę ekstrapolacji /złożona, prosta/
WYKRES!!!
AD. 2
Techniki modelowe
Modelowanie przyczynowe jest to grupa technik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz