Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo mazowieckie

W województwie mazowieckim funkcjonuje 20 działających uczelni publicznych oraz 79 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 302 tysięcy osób. 181 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 120 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 83 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Warszawski z liczbą studentów wynoszącą ponad 50 tysięcy osób.

Uczelnie: