mazowieckie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica J. Zajączka 7. Uczelnia została założona w 2005 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsbio.waw.pl. Na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Bezpieczeństwa oraz Wydział Zamiejscowy w Nisku.

Kierunki: