mazowieckie

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Sokołowska 161. Uczelnia została założona w 1999 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.mazovia.edu.pl. Na Collegium Mazovia funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Stosowanych oraz Wydział Nauk Technicznych.

Kierunki: