mazowieckie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Marymoncka 34. Uczelnia została założona w 1900 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.awf.edu.pl. Na Akademii Wychowania Fizycznego funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Rehabilitacji, Wydział Turystyki i Rekreacji, Wydział Wychowania Fizycznego oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Akademii Wychowania Fizycznego

Kierunki: