mazowieckie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Żwirki i Wigury 61. Uczelnia została założona w 1949 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wum.edu.pl. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym funkcjonują takie jednostki jak: I Wydział Lekarski, II Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauki o Zdrowiu.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Kierunki: