mazowieckie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Kawęczyńska 36. Uczelnia została założona w 1995 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsm.warszawa.pl. W Wyższej Szkole Menadżerskiej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie oraz Wydział Zamiejscowy w Bełchatowie.

Kierunki: