mazowieckie

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Siennicka 6A. Uczelnia została założona w 2008 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsa.art.pl. Na Wyższej Szkole Artystycznej funkcjonują takie jednostki jak: Katedra Malarstwa.

Kierunki: