mazowieckie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Smulikowskiego 6/8. Uczelnia została założona w 1995 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsp.edu.pl. W Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Pedagogiczny.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego

Kierunki: