mazowieckie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Słowackiego 52/54. Uczelnia została założona w 1982 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.sgsp.edu.pl. Na Głównej Szkole Służby Pożarnej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

Kierunki: