mazowieckie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Okólnik 2. Uczelnia została założona w 1810 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.chopin.edu.pl. Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Wydział Instrumentalny, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Wydział Reżyserii Dźwięku oraz Wydział Wokalno-Aktorski.

Kierunki: