mazowieckie

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica K. Szwanke 1. Uczelnia została założona w 2005 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsbiz.pl. Na Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Nauk Ekonomicznych I Zarządzania.

Kierunki: