mazowieckie

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Zubrzyckiego 6. Uczelnia została założona w 1993 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.pwsos.pl . Na Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Logistyki, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Turystyki i Rekreacji, Wydział Zamiejscowy Ochrony Środowiska w Miechowie oraz Wydział Zamiejscowy Turystyki i Rekreacji w Zakopanem.

Kierunki: