mazowieckie

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Obozowa 60. Uczelnia została założona w 2002 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.ews.edu.pl. Na Wyższej Szkole Edukacja funkcjonują takie jednostki jak: Instytut Sportu I Rekreacji, Zamiejscowy Instytut Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej, Zamiejscowy Instytut Sportu I Rekreacji we Wrocławiu, Zamiejscowy Instytut Sportu I Rekreacji w Siemianowicach Śląskich, Zamiejscowy Instytut Sportu I Rekreacji w Sopocie.

Kierunki: