mazowieckie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Kaleńska 3. Uczelnia została założona w 2009 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.szkolymydlowskiej.pl. W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości funkcjonują takie jednostki jak: Instytut Nauk Społecznych oraz Wydział Kosmetologii.

Kierunki: