mazowieckie

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Sienkiewicza 4. Uczelnia została założona w 2002 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsge.edu.pl. W Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Pedagogiczny.

Kierunki: