mazowieckie

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Szachowa 1. Uczelnia została założona w 2001 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wste.futurus.org. W Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Nauk Techniczno-Ekonomicznych.

Kierunki: