mazowieckie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to aleja Niepodległości 162. Uczelnia została założona w 1906 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.sgh.waw.pl. Na Głównej Szkole Handlowej funkcjonują takie jednostki jak: Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Głównej Szkole Handlowej

Kierunki: