mazowieckie

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to Plac Politechniki 1. Uczelnia została założona w 1826 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.pw.edu.pl. Na Politechnice Warszawskiej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Architektury, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Elektryczny, Wydział Fizyki, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Wydział Mechatroniki, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydział Transportu oraz Wydział Zarządzania.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Politechnice Warszawskiej

Kierunki: