mazowieckie

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to aleje Jerozolimskie 44. Uczelnia została założona w 1997 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wssmia.edu.pl. W Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Nauk Politycznych.

Kierunki: