mazowieckie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Nowoursynowska 166. Uczelnia została założona w 1816 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.sggw.pl. Na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Leśny, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywności, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Wydział Rolnictwa i Biologii, Wydział Technologii Drewna oraz Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Kierunki: