mazowieckie

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego w Warszawie

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego w Warszawie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Szachowa 1. Uczelnia została założona w 1994 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wwse.futurus.org. Na Warszawskiej Szkole Ekonomicznej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Stosunków Gospodarczych i Zarządzania.

Kierunki: