mazowieckie

Radomska Szkoła Wyższa

Radomska Szkoła Wyższa jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Zubrzyckiego 2. Uczelnia została założona w 1995 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.rsw.edu.pl. Na Radomskiej Szkole Wyższej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

Kierunki: