mazowieckie

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Siedmiogrodzka 3A. Uczelnia została założona w 1992 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsz-sw.edu.pl. Na Warszawskiej Szkole Filmowej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Zarządzania.

Kierunki: