mazowieckie

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to aleje Jerozolimskie 44. Uczelnia została założona w 2001 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsp.pl. W Wyższej Szkole Promocji funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Zarządzania.

Kierunki: