mazowieckie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Marymoncka 99/103. Uczelnia została założona w 1971 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.cmkp.edu.pl. Na Akademii Wychowania Fizycznego funkcjonują takie jednostki jak: Studium Kliniczno-Dydaktyczne oraz Studium Medycyny Rodzinnej.