Analiza żywności - strona 4

Sprawozdanie z oznaczania zawartości azotu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Analiza żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

Ćwiczenie nr 17 Oznaczanie zawartości azotu ogólnego metodą Kjeldahla.          Ćwiczenie rozpocząłem od mechanicznego rozdrobnienia badanego materiału, którym  była kasza gryczana, przy pomocy moździerza. Po dostatecznym rozdrobnieniu przystąpiłem  do odważenia odpowiedniej ilości badanego mater...

Chromatografia gazowa składników produktów żywnościowych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Analiza żywności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Ćwiczenie nr 9 Chromatografia gazowa lotnych składników produktów żywnościowych.     Wykonanie ćwiczenia rozpocząłem od przygotowania chromatografu do pracy. Parametry  procesu były następujące:          TOR I:     Kolumna sitowa 200 x 0,4 cm wypełniona jest nośnikiem Gas – Chrom Q o  uziemieniu ...

Oznaczanie zawartości wody w mące

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Caban
 • Analiza żywności
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3528

Część A. Sprawozdanie z ćwiczenia  „Oznaczanie zawartości wody w mące” 1. Wstęp.     Właściwa ilość wody, charakterystyczna dla danego produktu, decyduje o konsystencji, wyglądzie i smaku żywności oraz jej podatności na zepsucie. Woda jest jednym  z głównych czynników wpływających na intensywność...

Analizy kwasw tłuszczowych w smalcu

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Caban
 • Analiza żywności
Pobrań: 189
Wyświetleń: 931

Ćwiczenie nr 4 ANALIZA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W SMALCU METODĄ  CHROMATOGRAFII GAZOWEJ • Wstęp.     Tłuszcze obecne w surowcach i produktach żywnościowych są wieloskładnikową mieszaniną różnych lipidów. Ich podstawowym, choć nie jedynym, składnikiem są triacyloglicerole  (TAG). Tłuszcze jadalne, ze w...

Oznaczania kwasu benzoesowego

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Caban
 • Analiza żywności
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2618

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 6 Oznaczanie kwasu benzoesowego w napoju bezalkoholowym metodą miareczkowania  Wstęp. Dodatki do żywności są w dzisiejszych czasach istotną kwestią w codziennym życiu.  Dlatego ważna jest ich właściwa i rz...

Oznaczania zawartości białka

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Caban
 • Analiza żywności
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2667

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 2 „Oznaczanie zawartości białka w mleku metodą spektrofotometryczną” Wstęp. Białka są zasadniczymi elementami budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka oraz  wielu związków , np.: enzymów, hormonów, przeciwciał. Białka regulują procesy przemiany  materii i wiele funkc...

Oznaczania zawartości cukrów

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Caban
 • Analiza żywności
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2744

Sprawozdanie z ćwiczenia 5 Oznaczenie zawartości „cukrów ogółem” w karmelkach twardych  metodą Bertranda.                                                    Wstęp. Sacharydy dzielimy między innymi na cukry proste i złożone. Do cukrów prostych  zaliczamy monosacharydy np. glukoza czy fruktoza. Cuk...

Ozanaczenie zawartości kofeiny

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Caban
 • Analiza żywności
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484

Ćwiczenie nr 3 „OZNACZANIE ZAWARTOŚCI KOFEINY” 1.Wstęp. Kofeina jest alkaloidem, czyli związkiem organicznym pochodzenia roślinnego, zawierającym układ cykliczny z atomami azotu w pierścieniu. Alkaloidy wykazują silne działanie fizjologiczne na organizm człowieka, niejednokrotnie toksyczne. Ze wz...

Oznaczania zawartości witaminy C w sokach

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Caban
 • Analiza żywności
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3500

ĆWICZENIE NR 7 OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WITAMINY C W SOKU Z KISZONEJ KAPUSTY I  SOKU Z CYTRYNY METODĄ MIARECZKOWĄ Wstęp. Witaminy są to niskocząsteczkowe związki organiczne, o różnorodnej budowie chemicznej, rozpowszechnione w świecie roślinnym i zwierzęcym. Witaminy są katalizatorami  ogólnych lub ...

Elementy analizy sensorycznej

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2023

ANALIZA ŻYWNOŚCI Ćwiczenie 1. – Elementy analizy sensorycznej • Cel ćwiczenia:     Celem ćwiczenia było zapoznanie się z metodami analizy sensorycznej poprzez  przeprowadzenie czterech zadań sprawdzających wrażliwość naszych zmysłów,...