Oznaczania zawartości białka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczania zawartości białka  - strona 1 Oznaczania zawartości białka  - strona 2 Oznaczania zawartości białka  - strona 3

Fragment notatki:


Sprawozdanie z ćwiczenia nr 2 „Oznaczanie zawartości białka w mleku metodą spektrofotometryczną” Wstęp. Białka są zasadniczymi elementami budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka oraz  wielu związków , np.: enzymów, hormonów, przeciwciał. Białka regulują procesy przemiany  materii i wiele funkcji ustroju, zapewniając prawidłowy stan i funkcjonowanie organizmu. Ze względu na budowę i skład białka dzielimy na białka proste (zbudowane wyłącznie  z aminokwasów) i białka złożone (posiadają obok aminokwasów, także części niebiałkowe,  tzw. grupy prostetyczne.) Białka proste dzielimy dodatkowo na: protaminy, histony, albuminy,  globuliny, prolaminy, gluteiny oraz skleroproteiny. Białka złożone, ze względu na charakter  grupy prostetycznej, dzielimy na: nukleoproteidy, fosfoproteidy, chromoproteidy,  metaloproteidy, glikoproteidy oraz lipoproteidy. Bogatym źródłem białka są jaja, mleko i produkty mleczne, mięso zwierząt  hodowlanych oraz ryby. Produkty te zawierają białka o wysokiej wartości odżywczej, tzw.  białka pełnowartościowe, w skład których wchodzą wszystkie egzogenne aminokwasy w  proporcjach zapewniających ich maksymalne wykorzystanie przez organizm ludzki.  Białka mleka dzieli się ze względu na ich budowę, rolę biologiczną i właściwości  funkcjonalne na kazeiny, białka serwatki oraz otoczki kuleczek tłuszczowych. Kazeiny   są to  najważniejsze białka mleka krowiego, jego zawartość wynosi 2,4-2,6%.  Kazeiny strącają się  z surowego, odtłuszczonego mleka w temp. 20ºC przy pH 4,6; w mleku występują w postaci  miceli tworzących roztwór koloidalny.  Ilościowa metoda oznaczania zawartości białka w produktach żywnościowych opiera  się głównie na obecności w ich strukturze atomów azotu i przeprowadza się metodami  bezpośrednimi i pośrednimi. Do bezpośrednich metod oznaczania białka należą metody  spektrofotometryczne, nefelometryczne oraz refraktometryczne. Metody pośrednie (np.  metoda Kjeldahla) polegają najczęściej na określeniu zawartości azotu, a następnie  przeliczeniu go na białko przy użyciu odpowiednich współczynników przeliczeniowych.  Według innego podziału metody oznaczania białka dzielą się na następujące grupy: -  metoda Kjeldahla, - metody oparte na wbudowaniu barwnika do białka, - miareczkowanie formolowe, - metody spektrofotometryczne, -  metody immunologiczne. Do oznaczania białka na zajęciach laboratoryjnych zastosowano metodę opartą na  tworzeniu barwnych kompleksów białek z czernią amidową 10B. Po za tym w metodzie tej  stosowane są inne organiczne barwniki, np. oranż G, błękit Coomassie G-250, które mogą być 

(…)

… → stężenie mleka rozpuszczonego w 1 l
wody
2. Schemat analizy roztworów wzorcowych.
Odważenie kazeiny na wadze analitycznej

1.
2.
7 mg
7 mg
10 mg
15 mg
13 mg
20 mg
16 mg
25 mg
19 mg
30 mg

Dodanie do każdej probówki:
- 2 ml wody destylowanej
- 8 ml podstawowego roztworu czerni amidowej 10B

Pomiar absorbancji przy
Wytrząsanie
długości fali λ=590 nm

Lp
.
Masa kazeiny
[ mg]
1
7
Odwirowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz