Oznaczanie zawartości białka metodą Bradforda - Absorpcja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 987
Wyświetleń: 5285
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie zawartości białka metodą Bradforda - Absorpcja - strona 1 Oznaczanie zawartości białka metodą Bradforda - Absorpcja - strona 2 Oznaczanie zawartości białka metodą Bradforda - Absorpcja - strona 3

Fragment notatki:

Analiza chemiczna biomolekuł  ĆWICZENIA      LABORATORYJNE  S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E     Z     Ć  W  I  C  Z  E  N  I  A  IMIĘ I NAZWISKO:   TEMAT:   DATA: 13.12.2012r. Oznaczanie stężenia białka metodą Bradforta. CEL ĆWICZENIA:   Poznanie procedury oznaczania stężenia białek wykorzystującej zjawisko tworzenia się  kompleksu pomiędzy barwnikiem (Brilliant Blue G) a białkami. Pomiar absorbancji  kompleksu białko-barwnik. ZASADA WYKONANIA ĆWICZENIA: Wzorzec białka – albumina bydlęca (1 mg/ml). Białka oznaczane – albuminy, globuliny. Do 10 ml lekko ogrzanego mleka dodano 4 ml 1% kwasu octowego. W celu uzyskania  klarownego roztworu, osad wytrąconych  białek odwirowano trzykrotnie po 5 min.  Supernatant został wykorzystany do ilościowego oznaczenia sumarycznych zawartości  globulin i albumin w mleku. Roztwór wzorcowy białka rozcieńczono w taki sposób aby, otrzymać po 0,1 ml  rozcieńczonych roztworów wzorca o stężeniach: 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 mg/ml. W  grupie przygotowano roztwór wzorcowy (1 ml odczynnika Bradforda +1 ml wody  destylowanej). W 6 probówkach umieszczono po 1 ml odczynnika Bradforda, do czterech z nich  dodano po 0,1 ml roztworu białka o określonym stężeniu, do dwóch pozostałych po  0,1   ml   roztworu   o   szukanym   stężeniu.   Zawartość   probówek   wymieszano   i  odstawiono na 10 minut. Po inkubacji zmierzyłyśmy absorbancje próbek przy λ=595nm. Nr  próbki Objętość  odczynnika  Bradforda  [1 ml] Objętość roztworu  białka [ml] Stężenie  roztworu  białka  [mg/ml] Objętość  roztworu  wzorcowego [µl] Objętość  wody  destylowanej  [µl] Absorbancja 1 1 0,1 (woda destylowana) 0 0 100 0 2 1 0,1 (roztwór wzorca) 0,25 25 75 0,653 3 1 0,1 (roztwór wzorca) 0,5 50 50 0,839 4 1 0,1 (roztwór wzorca) 0,75 75 25 0,951 5 1 0,1 (roztwór wzorca) 1 100 0 1,025 6 1 0,1 (nieznana próbka) X 0 0 0,917 7 1 0,1 (nieznana próbka) X 0 0 0,965 Absorbancja nieznanej próbki (średnia z dwóch pomiarów):   0,941 Z równania krzywej wyznaczam stężenie białka nieznanej próbki. 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 1,100 0,653 0,839 0,951 1,025 f(x) = 0,49x + 0,56 Krzywa wzorcowa  Stężenie roztworu białka [mg/ml] A b s o rb a n cj a Y= 0,49x + 0,56 A= 0,941 0,941= 0,49x + 0,56 0,941 – 0,56 = 0,49x  0,381=0,49x / 0,49 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz