Analiza chemiczna biomolekułów

note /search

Barwniki fotosyntetyczne - Karotenoidy

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza chemiczna biomolekułów
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3276

Barwniki   fotosyntetyczne   (asymilacyjne)barwne   związki   chemiczne   odgrywające   kluczową   rolę   w   procesie  fotosyntezy i nadające barwę liściom. Wszystkie organizmy fotosyntezujące posiadają barwniki odpowiedzialne za  absorpcję światła.Wspólną ich cechą,   pozwalającą na absorpcję pro...

Analiza chemiczna biomolekułów - cukry

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza chemiczna biomolekułów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

Rf-  współcz opóźnienia,określa miejsce położsubsta na płytce chromatogra; wyrażający stos drogi  przebytej przez substa do drogi przebytej przez fazę ruchomą.Wartości od 0 do 1. Jest  charakterysdla danej subst i układu chromat: fazy stacjonarnej i ruchomej,w danych warunkach  chromat może służy...

Analiza chemiczna biomolekułów - kolokwium 1

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza chemiczna biomolekułów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

KOŁO 1 1. Dodatnie odstępstwa od prawa Lamberta- Beera. Odstępstwa chemiczne (dodatnie i ujemne) - występowanie substancji w formie monomerów lub polimerów w zależności od ich  stężenia,       -  wpływ pH na zmianę stosunku występowania form danego analitu pod wpływem pH, np.                   st...

Oznaczanie zawartości białka metodą Bradforda - Absorpcja

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza chemiczna biomolekułów
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 5446

Analiza chemiczna biomolekuł  ĆWICZENIA      LABORATORYJNE  S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E     Z     Ć  W  I  C  Z  E  N  I  A  IMIĘ I NAZWISKO:   TEMAT:   DATA: 13.12.2012r. Oznaczanie stężenia białka metodą Bradforta. CEL ĆWICZENIA:   Poznanie procedury oznaczania stężenia białek wykorzystują...

Analiza chemiczna biomolekułów wejściówka -alkaloidy

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza chemiczna biomolekułów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

Alkaloidy  gr zw pochodza natural. Metabotit wtórny rośliny.Otrzym są one z różnych gatunków  roślin .- to związki zawierające azot w układzie heterocyklicznym o mniej lub bardziej zasadowym  charakterze.Wykazują zróżnicowane działanie farmakologiczne. Występowanie - gł w roślinach wyższych w pos...

Wejściówka-analiza cholesterolu

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza chemiczna biomolekułów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

 Do 20 g mózgu dodaƒ 100 mL acetonu i dokładnie zhomogenizować. Zawiesin“ odsączyć na lejku  Büchnera. Stałą pozostałość ponownie zawiesić w 50 mL acetonu i odsączyć jak poprzednio. Z połączonych  roztworów acetonowych usunąć rozpuszczalnik pod obniżonym ciśnieniem. Zagęszczony roztwór  przesączy...

Wejściówka - Cukry, chromatografia

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza chemiczna biomolekułów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1568

1. Co to jest Rf i jak się go wyznacza? Rf- współczynnik opóźnienia, który określa miejsce położenia substancji na płytce  chromatograficznej; wyrażający stosunek drogi przebytej przez substancję do drogi  przebytej przez fazę ruchomą. Współczynnik Rf jest wielkością charakterystyczną dla danej s...

Orbitale molekularne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza chemiczna biomolekułów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2226

Skoro właściwości elektronu (jego energię oraz obszar, w którym napotkanie go jest najbardziej prawdopodobne) w  atomie określa jego orbital atomowy, właściwości elektronu w cząsteczce powinny również dać się opisać przy pomocy  odpowiedniego or...

Wejściówka-metoda Bradford

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza chemiczna biomolekułów
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1841

alfa lakto albumina; beta lakto globulina, albumina serum, kazeina  Wiązanie peptydowe :dość  krótkie, półtorakrotne; bliskość wiazania podwójnego C karbonyl=O umożliwia to powsatnie  strultu...