barwniki fotosyntetyczne - Karotenoidy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3234
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
barwniki fotosyntetyczne - Karotenoidy - strona 1 barwniki fotosyntetyczne - Karotenoidy - strona 2

Fragment notatki:

Barwniki   fotosyntetyczne   (asymilacyjne)barwne   związki   chemiczne   odgrywające   kluczową   rolę   w   procesie  fotosyntezy i nadające barwę liściom. Wszystkie organizmy fotosyntezujące posiadają barwniki odpowiedzialne za  absorpcję światła.Wspólną ich cechą,   pozwalającą na absorpcję promieniowania   jest obecność w budowie układu  wiązań   sprzężonych.grupy   barwników:   chlorofile,   karotenoidy   i   fikobiliny .   U   roślin   wyższych   występują   dwa,  różniące się nieznacznie budową chlorofile, niebieskozielony chlorofil a i żółtozielony chlorofil b,  chlorofilu b jest 2-3  krotnie mniejsza niż chlorofilu a. Inne, jak chlorofile c i d występują jednie u części glonów. Chlorofile   -   nal     barwników   porfirynowych.   Zawierają   4   połączone   ze   sobą   pierścienie   pirolowe,   które   łączy  centralnie   ułożony   atom   magnezu.   Absorbują   światło   o   długości   fali   poniżej   480   nm   i   pomiędzy   550-700 nm, stąd w widmie chlorofili, zarówno a i b, obecne są dwa maksyma absorpcji.  Niebieskozielony chlorofil  a,   absorbuje   głównie   światło  fioletowe(440nm)   i  czerwone(680nm),  żółtozielony chlorofil   b,  absorbuje  głównie  światło niebieskie i pomarańczowe. Światło o długości fali pomiędzy 480 a 550 nm (zielone) jest odbijane, stąd  obserwujemy zieloną barwę roślin.  Chlorofile   nietrwałe. W środ kw następuje zastąpienie jonu Mg przez dwa jony wodoru, w wyniku czego powstaje feofityna (brunatna  barwa).   Podczas   ekstrakcji   barwników   tworzy  się   ona   pod   wpływem   endogennych   kwasów   organicznych,   czemu  zapobiega się dodając substancje neutralizujące. Karotenoidy  – należą do grupy tetraterpenów. Zbudowane są z ośmiu jednostek izoprenowych (40 atomów węgla).  Absorbują   energię   świetlną   w   zakresie,   w   jakim   nie   mogą   tego   robić   chlorofile.   Karotenoidy   występują   w liściach, lecz ich żółto-pomarańczowa jest zwykle maskowana przez intensywną zieloną barwę chlorofilu. • Fikobiliny - wydajnie absorbują światło czerwone, pomarańczowe, żółte i zielone, czyli w zakresie długości  fali częściowo nieabsorbowanym przez chlorofile. Barwniki źle rozpuszczają się w wodzie, stąd do ekstrakcji ich stosuje się rozpuszczalniki organiczne (np. etanol,  etery, aceton). Ze względu na charakter budowy i długość łańcuchów węglowych  w cząsteczce różnią się one w  

(…)

… wyższychniebieskozielony chlorofil a i żółtozielony chlorofil b, przy czym ilość chlorofilu b jest 2-3 krotnie mniejsza niż chlorofilu
a. Inne, jak chlorofile c i d występują jednie u części glonów.Karotenoidy (żółtopomarańczowe barwniki pomocnicze)
wyst w ilościach 2-6 razy mniejszych niż chlorofile. W skład karotenoidów wchodzą głównie ksantofile(m.in. luteina,
wiolaksantyna, neoksantyna) oraz karoteny (w tym beta–karoten).u wszystkich obecny jest chlorofil a. Fikobiliny
(fikoerytryna,fikocyjanina i allofikocyjanina) to dominujące barw pomocnicze u krasnorostów i sinic. Chlorofile-nal do
barwników porfirynowych. Zawierają 4 połączone ze sobą pierścienie pirolowe, które łączy centralnie ułożony atom Mg.
Absorbują światło o długości fali poniżej 480 nm i pomiędzy 550-700 nm, stąd w widmie chlorofili, zarówno a i b…
…. kolejność od gory płytki: karoteny o barwie pomarańczowej
(ciemnożołtej),feofityna (chlorofil, w ktorym Mg zastąpiony jest przez 2 atomy H) o barwieoliwkowo brunatnej, chlorofil
a o barwie niebieskozielonej, chlorofil b o barwie żołtozielonej oraz najbardziej polarne z rozdzielanych barwnikow
ksantofile - luteina, wiolaksantyna i neoksantyna o barwie żołtej
Faza jasna-woda rozbijana jest na tlen, elektrony…
… przechodzi przez "akceptor elektronów". Następnie przez ferredoksyne, po przejściu, której z NADP
powstaje NADPH+H+ (tzw. "moc redukcyjna).Później w wyniku hydrolizy wody powstaje pewna ilość energii. Ten
"elektron" wędruje dalej do "chlorofilu b" zapełniając tam "lukę". W wyniku wzbudzenia przez światło ten elektron
przechodzi kolejną wędrówkę. Przechodzi on znowu przez akceptor elektronowy. Dalej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz