Ekstrakcja i rozdział barwników roślinnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2891
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekstrakcja i rozdział barwników roślinnych - strona 1 Ekstrakcja i rozdział barwników roślinnych - strona 2 Ekstrakcja i rozdział barwników roślinnych - strona 3

Fragment notatki:


Ekstrakcja i rozdział barwników roślinnych-pomiar i analiza widm absorpcji UV-Vis Cel ćwiczenia:  Zapoznanie się z metodą analizy jakościowej i ilościowej oraz własnościami fizykochemicznymi   barwników fotosyntetycznych.  Wprowadzenie Barwniki fotosyntetyczne (asymilacyjne) to barwne związki chemiczne odgrywające kluczową rolę w procesie  fotosyntezy i nadające barwę liściom. Wszystkie organizmy fotosyntezujące posiadają barwniki odpowiedzialne za  absorpcję światła. Różnią się one budową, zakresami światła widzialnego, które mogą pochłaniać, właściwościami  i pełnionymi funkcjami. Wspólną ich cechą, pozwalającą na absorpcję promieniowania jest obecność w budowie  układu wiązań sprzężonych. Skład oraz zawartość barwników zmienia się wraz z rozwojem rośliny oraz zależy od  natężenia   i   widma   światła   oraz   dostępności   składników   mineralnych.   Wyróżnia   się   trzy   grupy   barwników:   chlorofile,   karotenoidy   i   fikobiliny .   U   roślin   wyższych   występują   dwa,   różniące   się   nieznacznie   budową  chlorofile, niebieskozielony chlorofil a i żółtozielony chlorofil b, przy czym ilość chlorofilu b jest 2-3 krotnie   mniejsza   niż   chlorofilu   a.   Inne,   jak   chlorofile   c   i   d   występują   jednie   u   części   glonów.   Karotenoidy  (żółtopomarańczowe barwniki pomocnicze) występują w ilościach 2-6 razy mniejszych niż chlorofile. W skład  karotenoidów  wchodzą  głównie  ksantofile  (m.in.   luteina,  wiolaksantyna,   neoksantyna)  oraz  karoteny  (w  tym   β–karoten). Każdy organizm fotosyntezujący ma charakterystyczny zestaw barwników, przy czym u wszystkich  obecny   jest   chlorofil   a.   Fikobiliny   (fikoerytryna,   fikocyjanina   i   allofikocyjanina)   to   dominujące   barwniki  pomocnicze u krasnorostów i sinic.  • Chlorofile   -   należą   do   barwników   porfirynowych.   Zawierają   cztery   połączone   ze   sobą   pierścienie  pirolowe, które łączy centralnie ułożony atom magnezu. Absorbują światło o długości fali poniżej 480 nm i  pomiędzy   550-700   nm,   stąd   w   widmie   chlorofili,   zarówno   a   i   b,   obecne   są   dwa   maksyma   absorpcji.   Maksyma   te,   w   zależności   od   użytego   rozpuszczalnika,   mogą   się   przesuwać   w   kierunku   fal   dłuższych   lub   krótszych.  Niebieskozielony chlorofil a, absorbuje głównie światło fioletowe i czerwone, żółtozielony chlorofil b, absorbuje  

(…)

… izoprenowych (40
atomów węgla). Absorbują energię świetlną w zakresie, w jakim nie mogą tego robić chlorofile. Karotenoidy
występują
w liściach, lecz ich żółto-pomarańczowa jest zwykle maskowana przez intensywną zieloną barwę chlorofilu.
Widmo absorpcji chlorofilu a i b oraz karotenowców przedstawiono na Rys. 1.
Rys.1. Widmo absorpcyjne chlorofili i karotenowców.

Fikobiliny - wydajnie absorbują światło…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz